Jognyilatkozat

A jelen honlapon megjelenő tartalmak, képi megoldások és logók szerzői jogvédelem alá esnek, a 4V Trans Kft. tulajdonát képezik. A szerzői jogok gyakorlására kizárólag a 4V Trans Kft. jogosult.

A dokumentumokat, jogokat, képeket vagy azok részleteit a 4V Trans Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni vagy tárolni, illetve közzétenni tilos!

A 4V Trans Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalán módosításokat, átdolgozást eszközöljön. A 4V Trans Kft. nem garantálja a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentes voltát. A weboldal nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a 4V Trans Kft. kifejezetten kizárja.

A honlapon található információk szolgáltatása és gyűjtése az aktuális adatvédelmi jogszabályok előírásait figyelembe véve történik, a 4V Trans Kft. szerzői jogvédelem alatt álló anyagot csak a jogvédelemmel rendelkező személy vagy szervezet előzetes engedélye vagy hozzájárulása esetében közöl.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat a 4V Trans Kft. saját honlapján – www.4vtrans.hu – digitális formában, bárki számára személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen teszi közzé.